Co dál po rodičovské – podnikání nebo zaměstnání?

Většina žen během mateřské a rodičovské dovolené přemýšlí o tom, jak budou po mateřské zvládat péči o děti a zároveň pracovat. Mnoho z nich se po skončení rodičovské již nechce nebo nemůže vrátit do původního zaměstnání a zvažují co dál. Často chtějí dál trávit dostatek času s dětmi a proto se kloní spíše ke kratší pracovní době nebo uvažují o rozjetí vlastního podnikání.

V tomto článku chci přehledově uvést hlavní výhody a nevýhody práce v zaměstnaneckém poměru a podnikání. Jeho cílem je v rychlých bodech zahrnout nejdůležitější oblasti, na které je užitečné se zaměřit při rozhodování mezi zaměstnáním a podnikáním. V druhé části článku chci celou problematiku zúžit na dva základní faktory, které jsou podle mě při rozhodování, zda podnikat či být zaměstnanec, nejzásadnější.

ZAMĚSTÁNÍ

Výhody

 • Zaměstnání je určitá jistota, pokud končí, máme jistotu aspoň výpovědní lhůty
 • Zákonný nárok na placenou dovolenou, ošetřovné, nemocenskou, mateřskou
 • Vyšší důchod
 • Pravidelná mzda vždy k danému dni v měsíci
 • Nárok na zákonné příplatky za práci přesčas
 • Dohodnutá pracovní doba a dohodnutá mzda
 • Nárok na benefity (odkaz na článek)
 • Zaměstnanec má zadané úkoly (pro někoho může být i nevýhoda) 
 • Nemusí řešit daně a přemíru administrativy
 • Pracuje pouze na náplni práce své vlastní pozice 
 • Relativní pohoda a klid (nemusí platit vždy)
 • S koncem pracovní doby většinou končí i povinnosti
 • Neinvestuje vlastní kapitál, neriskuje tedy ani jeho ztrátu

Nevýhody

 • Menší možnost dělat si věci podle sebe
 • Malá míra vlivu na výběr spolupracovníků
 • Menší flexibilita ve využívání volného času
 • Nejistá budoucnost (možnost propuštění, i když odvádíte skvělou práci)
 • Menší možnost ovlivnění výše svého příjmu
 • S některými záměry firmy se nemusí ztotožnit a nemůže je tolik ovlivnit
 • Pocit „jistoty“ může způsobit ztrátu ostražitosti, může přestat na sobě pracovat či zpohodlnět, což může výrazně ovlivnit hledání práce v pozdějším věku
 • Méně může ovlivnit náplň své práce
 • Závislost na jednom zdroji příjmů

PODNIKÁNÍ

Výhody

 • Může dělat, co chce – v jakémkoli oboru, volba předmětu podnikání
 • Flexibilita – může pracovat kdykoliv a odkudkoliv – je to na jeho volbě
 • Při dobře odvedené práci si můžete vydělávat více než vedoucí zaměstnanci
 • Může snadno prosazovat své inovativní nápady
 • Za své úspěchy i neúspěchy nese zodpovědnost sám (nebo je to pro vás nevýhoda?)
 • Možnost neomezeného zisku
 • Podnikatel řídí sám sebe
 • Svoboda rozhodnout se o dnech svého volna jen sám za sebe
 • Realizuje pouze své záměry
 • Menší daňové zatížení, možnost odpočítat si náklady z dosažených příjmů
 • Vybudovanou úspěšnou firmu může prodat nebo předat svým dětem
 • Je potřeba být více ve střehu, pracovat na sobě, zdokonalovat se, sledovat trendy (pro některé to může být nevýhoda)
 • Dílčí aktivity, které ha nebaví, může delegovat na někoho jiného

Nevýhody

 • Velká zodpovědnost
 • Pravděpodobnost mnoha dní nejistoty (proměnlivost trhu práce)
 • Žádná placená dovolená
 • Nemůže čerpat nemocenskou, ošetřovné a ženy mateřskou (pokud si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění)
 • Nižší odvody na důchod
 • Starosti kolem (ne)vyplácení faktur
 • Žádné odstupné
 • Nepravidelný, nestabilní příjem – zejména ze začátku
 • Musí řešit daně a mnoho administrativy
 • Větší vstupní náklady (založení živnosti, vybavení pracovního místa..)
 • Riziko ztráty příjmu nebo i zkrachování

Jak se rozhodnout mezi zaměstnáním a podnikáním 

Někdo si pod slovem podnikání představí obrovskou zodpovědnost, nejistotu, složitou byrokracii, a proto se rozhodne zůstat zaměstnancem. Pro jiné může podnikání naopak znamenat prostor pro vlastní seberealizaci, tvůrčí svobodu a zodpovědnost za vlastní záležitosti bude naopak vítat. Ani zde tedy neexistuje univerzální správná odpověď. Je na zvážení každého z nás, kde se budeme cítit lépe.

2 faktory na které může být užitečné se zaměřit

 • Náš pohled na život – životní styl, hodnoty, postoje, přesvědčení

Každodenní život podnikatele a zaměstnance se může velmi lišit. Jde zde především o postoje a názory člověka, který se rozhoduje. K zaměstnání patří především jistota. Jistota v podobě stabilního příjmu, jistota pracovní doby a stálého přísunu pracovních úkolů, které budou spadat do jedné oblasti pracovních činností(pracovní náplně).  Zaměstnání přináší také relativní pohodlí. Zaměstnanec má většinou po skončení pracovní doby doma klid, nemusí řešit zdravotní ani sociální pojištění, shánění nových zakázek. Pokud pracuje v prostředí prosperující firmy, může se těšit také na různé benefity v podobě stravenek, kávy zdarma, vzdělávání či finanční podpory pro sportovní a rekreační aktivity.

Do oblasti životního stylu patří také vztahy, a ty pracovní zaměstnanec může málokdy ovlivnit. Zaměstnanec si může jen málo vybírat mezi nadřízenými, kolegy a pracovními povinnostmi, kterým se bude věnovat.

Lidé volící zaměstnání v rámci životního stylu oceňují především to, že se starají jen o věci spojené s jejich pozicí a nemusí řešit nic jiného. Konec pracovní doby většinou znamená i konec pracovních povinností. Současně jsou srozumění s tím, že jejich plat a kariérní postup poroste spíše pomaleji.

Podnikatel nemá žádnou jistotu, pokud si nezařídí zakázky, neuživí se. Nikdo za něj neplatí ani sociální ani zdravotní pojištění, s úřady jedná vždy sám.

K nejčastějším důvodům, kvůli kterým lidé začínají podnikat, patří svoboda. Podnikatel může více dělat to co chce, co ho baví, v čem je dobrý. Pracovní dobu i místo výkonu práce si může upravit dle svých potřeb. Také si může vybrat, s kým chce spolupracovat, není pro něj problém ukončit spolupráci s lidmi, kteří mu nesedí. Současně si musí uvědomovat, že jeho volno a dovolená nejsou placené, na rozdíl od zaměstnanecké.

S podnikáním se může pojit i určitá společenská prestiž, která je odvozena především od zodpovědnosti podnikatele, ale jsou zde i další faktory jako zisk či sídlo firmy.

 • Peníze a pracovní nasazení

Peníze jsou výrazným důvodem, proč se mnoho lidí rozhoduje pro podnikání. Zde totiž o svém příjmu rozhodujete vy sami, což ale může být pro někoho naopak odrazující. Pokud budete výkonní a vezmete si hodně zakázek, můžete si vydělat více než v zaměstnání. Finance jsou v podnikání také více flexibilní – jeden měsíc můžete mít více práce, druhý zase méně a můžete si to víceméně ovlivňovat podle svého, záleží ale také na oboru, ve kterém působíte. 

Na druhou stranu investujete svůj vlastní kapitál a jste zodpovědní také za svůj neúspěch a může se tak stát, že hlavně v počátcích nebudete mít dostatečný stálý příjem, jako je tomu v zaměstnání, anebo budete i ve ztrátě. Někomu také nevyhovuje, že nemá jistotu, že mu každý patnáctý den v měsíci na účtu přistanou peníze, nemá zaměstnanecké benefity a musí neustále shánět nové zakázky a připomínat svým zákazníkům faktury po splatnosti. Administrativa obecně pro podnikatele může být hodně stresující (faktury, daňové přiznání, doklady o nákladech…) 

Každému z nás vyhovuje něco jiného a každý má rozhodování o svém způsobu výdělku svobodnou volbu. Obecně bych řekla, že je-li člověk tvořivý, patrně mu bude lépe sedět podnikání. Má tak příležitost dělat, co ho naplňuje a ukázat, co v něm opravdu je. Naopak, komu stačí určitý standard bez komplikací a jednoduchost, v níž může také být krása, bude pro něj pravděpodobně lepší „klasické“ zaměstnání. Závěrem stojí určitě za zmínku i kombinace obou variant. Zde můžeme volit částečný zaměstnanecký úvazek a k němu si přivydělávat podnikáním. Všechny varianty závisí zejména na osobnosti daného člověka a každý by si měl zvolit takovou variantu, ve které se cítí dobře. 

Pokud se při svém rozhodování kloníte spíše k variantě zaměstnání, můžete si níže stáhnout praktické pdf 6 klíčů k nalezení práce po mateřské, ve kterém se můžete inspirovat z postupů žen, které si práci úspěšně nalezly.

Libuše Tomanová
Průvodkyně na cestě k lepšímu životu

6 klíčů, které vám pomůžou dostat se k vysněné práci,

i když máte malé děti

Stáhněte si praktické pdf a inspirujte se od žen, které si už skvělou práci po mateřské nalezly.